Ferie i Frederikssund

Fugleformidling med Dansk Ornitologisk Forening

Selsø-området ligger i det nordøstligste hjørne af Nationalpark Skjoldungernes Land – og det kaldes af flere for ’fuglenes halv-ø’. Kom til onsdags-aktiviteter på Selsø Slot i sommerferien og mød glade fugleformidlere fra Dansk Ornitologisk Forening. De låner kikkerter ud og stiller skarpt på Selsø-områdets rige fugleliv – hvor mange forskellige fugle kan du nå at se?

I yngletiden er det muligt at se både gråstrubet og toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, knarand, gråand, skeand, atlingand, taffeland og troldand. Desuden yngler blishøne, grønbenet rørhøne og vandrikse. På engene omkring søen er spottet ynglende vibe, stor præstekrave, dobbeltbekkasin og rødben. Andre ynglefugle omfatter bl.a. gøg, gul vipstjert, nattergal, sivsanger, kærsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv. I sommervarmen er der også mulighed for at se fiskeørn, havørn og rørhøgen.

Få en god historie om fuglene og halvøens lange historie eller nyd blot udsigten over Selsø Sø, Roskilde

Målgruppe: Alle kan være med – store som små.

Dato: Hver onsdag i sommerferien – 30. juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 4. august

Tid: Klokken 11.30-12.30

Sted: Selsø Kirke parkeringsplads – med udkig over Selsø Sø. Parkering ved Selsø Kirke, Selsøvej 28.

Pris: Gratis.

Læs mere her:www.nationalparkskjoldungernesland.dk

Følg os her:www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland